Teamwork in Sales

Teamwork in Sales is niet zonder meer succesvol. Er zijn diverse redenen waarom werken in een team voor veel Sales mensen geen prioriteit heeft. Denk hierbij aan:

  • targets zijn individueel, net als het beloningsmodel
  • iedereen heeft een eigen stijl, men ziet geen noodzaak om samen te werken
  • management stimuleert individueel gedrag
  • klantprofielen verschillen sterk, Sales activiteiten verschillen sterk qua aard

Toch kan teamwork in iedere situatie zeer stimulerend werken. We zien echter wel vaak dat dit min of meer afgedwongen moet worden.. In deze workshop bekijken we in welke mate teamwork kan bijdragen aan het bereiken van individuele en organisatie targets. Aan de hand van de verschillende stappen in het Sales Proces definieren we samen, waar de toegevoegde waarde van Teamwork ligt.

We vertalen vervolgens deze toegevoegde waarde in concrete afspraken en werkvormen.

[layerslider_vc id=”4″]
Share this post
EditorTeamwork in Sales