Van Service naar Sales

Elk mens is verschillend. Zo ook Salesmensen. Laat daar geen misverstand over bestaan. Toch is het soms zinvol om te generaliseren. dit kan het beeld verhelderen.

In deze workshop bespreken we de verschillen tussen Service en Sales. De Salespopulatie kan grofweg verdeeld worden in twee groepen. De groep die gelooft dat de klant centraal staat, de klant is koning en service is key tot het bouwen van een duurzame relatie. Dit is de groep met de zogenaamde Service Mindset.

De andere groep is de groep die gelooft dat de klant niets meer en minder is dan een business partner. De klant staat niet centraal, de win-win situatie staat centraal. Deze groep gelooft dat een duurzame relatie ontstaat door van toegevoegde waarde te zijn en altijd te zoeken naar de juiste balans tussen geven en nemen. Dit is de groep met de zogenaamde Business Partner Mindset.

Natuurlijk is het bieden van service aan klanten van cruciaal belang. Het kan echter op gespannen voet staan met Sales doelstellingen. Ondanks dat veel ondernemingen Customer Support functies hebben zien we toch vaak, dat Salesmensen veel van het servicen voor hun rekening nemen. In deze workshop bespreken we waarom dat zo is en wat de gevaren zijn. Van Service naar Sales!

Te vaak wordt gedacht dat een ‘happy customer’ een goede klant is. Een klant ‘happy’ maken is niet moeilijk. Je geeft hem wat hij wil. Een gezonde, win-win, relatie bouwen met een klant is veel lastiger.

[layerslider_vc id=”4″]
Share this post
EditorVan Service naar Sales